Laenuportfelli ülevaade (november 2021)

Novembris rahastasid meie investorid 22,2 miljoni euro väärtuses laene ja see on EstateGuru platvormi uus rekord. 2021. aastal oleme tõsiselt keskendunud laenude väljastamise tehnoloogia arendamisele ning võtnud tööle uusi laenuhaldureid ja krediidianalüütikuid. See on aidanud meil toetada laenuprojektide mahu kasvu ja samal ajal säilitada suurepärast riski-tulu suhet, teenindades meie pidevalt kasvavat investorite kogukonda.

Joonis 1 – Finantseeritud laenud kuude lõikes

Saksamaa on meie suurim turg, mis panustas 8,9 mln € väärtuses rahastatud laenudega. Järgnesid Eesti (4,2 mln €) ja Soome (3,5 mln €). Laenude tagasimaksed ulatusid novembris 10,2 mln euroni (kokku maksti tagasi 86 laenu, mille keskmiseks tootluseks kujunes 9,3%). Meie investorite laenuportfellide kogujääk jõudis uue rekordini, mis on 209 miljonit eurot.

Joonis 2 – Tagastatud laenude maht
Joonis 3 – Tagastatud laenud

Eestis ootame täielikke või osalisi tagasimakseid kolmest maksevõimetuks muutunud projektist (kokku 0,5 mln €), kus oksjonid või müügid on edukalt lõpule viidud. Lätis registreerime lähipäevil ühe laenuprojekti osalise tagasimakse (0,1 mln eurot). Soomes, Rootsis ja Hispaanias peame läbirääkimisi potentsiaalsete investoritega, kes on huvitatud meie maksevõimetute laenude nõuete ostmisest. Maksevõimetute laenude osakaal on vähenenud 7,7%-ni. 

Joonis 4 – Laenuportfell hetkeseisuga

Hoiame Sind meie laenuportfelli kvaliteedi ja arengutega kursis korra kuus.