Laenuportfelli ülevaade (detsember 2021)

2021. aasta lõppes EstateGuru platvormil võimsalt, detsembris rahastasid meie investorid 18,6 miljoni euro väärtuses laene. Aasta peale kogunes rahastatud laenude kogusummaks 202,8 miljonit eurot. Detsembris panustasid nii Eesti, Leedu kui ka Saksamaa igaüks rahastatud laenude arvestuses rohkem kui 4 miljonit eurot. Saksamaal rahastati aasta jooksul kokku 75,1 mln € väärtuses laene ja Saksamaa turu hetkeportfell ongi nüüd meie suurim (65,6 mln €).

Joonis 1 – Finantseeritud laenud kuude lõikes

Laenude tagasimaksed jätkusid detsembris stabiilses tempos ja ulatusid 11,8 miljoni euroni (kokku 73 laenu, mille keskmine tootlus oli 10,4%). Vaatamata jätkuvale koroonapandeemiale ja sellega kaasnevale ebakindlusele toimivad kinnisvaraturud hästi kõigis riikides, kus me tegutseme, ja see avaldab laenude tagasimaksmisele positiivset mõju.

Joonis 2 – Tagastatud laenude maht
Joonis 3 – Tagastatud laenud

Viimase kuu jooksul saime täielikult tagasi kaks Eesti laenu (0,2 mln €). Võtsime investorite jaoks kasutusele uue laenustaatuse („osaliselt tagastatud“), millega tähistame maksevõimetuid laene, mille puhul on laenu põhiosa osaliselt tagastatud (nt kui osa tagatisest on müüdud). See võimaldab meil näidata investorite laenuportfellide hetkeseisu läbipaistvamalt ja õiglasemalt. Eristades osaliselt tagastatud laene maksevõimetutest laenudest, saame investoritele näidata, milliste laenude puhul on meie võlamenetlustegevus juba edu toonud ja kus võivad investorid peatset täielikku tagastamist oodata.

Maksevõimetute laenude osakaal on praegu 7%. Meie võlamenetlejad ja koostööpartnerid on ka pühade ajal tegutsenud aktiivselt maksevõimetute projektidega Lätis ja Soomes. Ootame positiivseid uudiseid ja maksevõimetute laenude olulist vähenemist 2022. aasta esimese kvartali jooksul.

2021. aastal pidime esimest korda teatama investoritele laenu põhikapitali kaotusest ja see summa oli kokku 0,04 mln eurot. 2014. aastast saadik finantseeritud laenude kogumahust on maha kantud laenude määr 0,008%. Tagastatud maksevõimetute laenude kogusumma ulatus 2021. aastal 5,2 miljoni euroni.

Laenuportfelli kasvule on viimasel aastal kaasa aidanud meie investeeringud laenude väljastamise tehnoloogiasse ja värbamisse (laenuhaldurid, krediidianalüütikud). Lähiaastate tegevusplaanide toetamiseks korraldasime 2021. aasta lõpus ümber ka riskiosakonna töö.

Joonis 4 – Laenuportfell hetkeseisuga

Hoiame Sind meie laenuportfelli kvaliteedi ja arengutega kursis korra kuus.