Laenuportfelli ülevaade (august 2021)

Meie investorid tegutsesid ka augustis väga aktiivselt ja rahastasid 84 laenu kokku 17,0 mln euro väärtuses. Nagu eeldada võis, läks meie turgudest kõige paremini Eestil ja Saksamaal, kus laenumahud ulatusid vastavalt 5,3 mln ja 6,9 mln euroni.

Kõrgel on püsinud ka laenude tagasimaksete tase. Augusti jooksul tagastati kokku 12,6 mln euro väärtuses laene, mille keskmine tootlus oli 10,8%.

Maksevõimetute laenude osakaal jätkas langustrendi. Ühest Eesti projektist saime osalise tagasimakse 0,4 mln eurot (samasugust summat ootame aasta lõpuks ja siis saab see laen tagastatud) ning Eestis maksti täielikult tagasi veel üks väike laen (0,04 mln €).

Septembri algul registreerisime meie investorite kõigi aegade esimese põhikapitali kaotuse – kokku kanti maha laenu põhiosa 0,01 mln euro väärtuses. Eestis välja antud 0,13 mln euro suurune arenduslaen kuulutati maksevõimetuks 2019. aasta jaanuaris ja me müüsime tagatised pankrotipesast välja 2020. aasta oktoobris. Kuna pankrotiprotsessiga kaasnesid mitmesugused kulud (maksud, pankrotihalduri tasu, seadusest tulenev tulude osaline jagamine teiste võlausaldajatega), said meie 302 investorit (kelle keskmine investeering oli 430 €) oma investeeringult kahjumit. Investorite kontodele tagasi makstud summa moodustas 90,9% nende algsest põhisummast. Meie inkassopartner tegeleb ülejäänud nõude sissenõudmisega käendajalt.

Edusamme oleme teinud Rootsis ja Soomes, kus meile on esitatud pakkumised müüa maha kolme maksevõimetu projekti nõuded. Praegu käivad läbirääkimised ning me loodame need tehingud oktoobri keskpaigaks lõpule viia.

Pärast eelmist portfelli ülevaadet pole meil ükski uus laen maksevõimetuks muutunud.

Hoiame Sind meie laenuportfelli kvaliteedi ja arengutega kursis korra kuus.