Kuidas valida õige investeerimisplatvorm?

Man thinks about P2P sites

Hiljutised uuendused FinTech’i valdkonnas ja investeerimisplatvormid on avanud terve rea uusi võimalusi, mis on pälvinud nii alustavate kui ka juba kogenumate investorite tähelepanu. Investeerimine eeldab alati hoolikat tasakaalu otsimist optimaalse tulu ja riskide maandamise vahel. Kuidas aga peaksid investorid turu kiire arengu tingimustes valima, milliseid platvorme usaldada? Alustuseks tuleks küsida järgmisi küsimusi.

Milline on platvormi ajalugu?

Kuigi varasem edu ei taga alati häid tulemusi edaspidiseks, on erinevate platvormide hindamisel mõistlik alustada platvormi ajaloo uurimisest.

Tõenäoliselt ei leia te kuskilt aastakümnete pikkusi investeerimisandmeid (isegi kõige kogenumad ühisrahastusplatvormid on suhteliselt noored), kuid platvorm, mis pakub investoritele läbipaistvaid ja põhjalikke andmeid, on alustuseks sobiv partner.

Milline on võtmeisikute teadmistebaas?

Iga ettevõtte puhul teevad investorid panuseid selle ärimudelile ning oluline kaalukeel on ettevõtte otsustajate oskustel ja kogemustel. Internetiplatvormi valimisel tuleks lähtuda samast loogikast. Kas selle meeskond rakendab piisavalt oma oskusi ning kas nende tegevus näitab, et nad väärivad teie usaldust?

EstateGuru võtmeisikute ja meeskonna kohta leiad rohkem teavet siit.

Kas investeering on tagatud?

P2P laenude erinevad vormid on kõige levinum praktika nö alternatiivsel finantsturul. Platvormid pakuvad võimalust investeerida äri- või eralaenudesse, kas ilma tagatiseta või seades tagatiseks vara. Enne investeerimist peaksite tutvuma platvormi lähenemisega riskide juhtimisele. Ilma tagatiseta tarbijalaenude korral tehakse seda laenutaotlejate krediidivõime kontrollimise abil. Kõik EstateGuru kaudu pakutavad laenud on aga tagatud hüpoteegiga. Meie meeskond hindab pakutud tagatist ning seejärel seatakse EstateGuru tagatisagendi nimele investorite kasuks hüpoteek, et seda platvormi arvepidamisest eraldi hoida. See tagab meie investoritele parima võimaliku kaitse.

Milline on riskide ja tulude suhe (ning kas see sobib minu vajadustele)?

Kõikide investeeringutega kaasneb risk ning oskus tulu suurendada ja riske maandada kuulub iga investori igapäevatöö juurde. Enne finantsplatvormi valimist peaksid investorid vaatlema enda isiklikku riskiprofiili ja hindama, kuidas erinevad investeerimisvõimalused võiksid neile kasulikud olla. Platvormid, mis pakuvad väiksemate summade erinevatesse projektidesse investeerimise kaudu lihtsaid viise riskide hajutamiseks, on head võimalused oma raha paigutamiseks. Investeerimiseks õige koha valimine on oluline otsus, mis nõuab aga põhjalikumat uurimist.

EstateGurul on rõõm olla abiks paljudele investoritele, algajatest kogenud professionaalideni.

Asutajaliige Marek Pärtel selgitab: „EstateGuru investoril puudub kindel profiil. Meil on üliõpilasi, kes astuvad investeerimisvaldkonnas esimesi samme, alustades 50 euroga, ent ka professionaalseid investoreid, kelle portfelli väärtus ületab 500 000 eurot. Sealjuures on oluline, et võrdselt suurepärast tootlust teenivad mõlemad.”