Kõige ägedam COO: Mihkel Stammi viis aastat EstateGurus

Viis aastat on möödas sellest, kui Mihkel Stamm meile EstateGurusse tööle tuli. Arutasime Mihkliga seda, kuidas tema meie ettevõtet näeb, kuidas on siin töötamine muutnud tema suhtumist ärisse ja millist nõu annaks ta nüüd viie aasta tagusele iseendale.

Kõigepealt: mis Sul seal kotis on?

Töökaaslaste kingitus sel puhul, et mul sai ettevõttes viis aastat täis. Väga ilus alpakavillast sall, olen selle eest väga tänulik.


Kas Sul oli meie ettevõtte osas oma visioon, kui Sa siin tööd alustasid, ja kas see visioon on muutunud?

Nojah, visiooniks on ju alati olnud muuta seda, kuidas kinnisvara rahastatakse ja kinnisvarasse investeeritakse, ning kujundada kogu seda valdkonda paremaks ja demokraatlikumaks, täites traditsiooniliste laenuandjate poolt jäetud lünki. Kuid viie aasta jooksul on kõik plaanid muutunud täpsemaks ja nüüd on meil olemas selge kava, kuidas seda visiooni ellu viia. Ka meie ambitsioonid on suuremaks muutunud. Enam ei mõtle me ainult sellest, kuidas pakkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parimal viisil ligipääsu kapitalile ning suurepäraseid investeerimisvõimalusi meie ülemaailmsele investorite kogukonnale. Nüüd räägime juba rohkem digitaalse piirideta ökosüsteemi arendamisest. Ühendades eri turgude teenusepakkujad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning investorid ühtseks toimivaks turuks, suudame pakkuda teiste finantsinstitutsioonidega võrreldes unikaalset lahendust – lihtsat piiriülest digitaalset teenust laenuvõtjatele ja investoritele. Mitte ainult kapitali, vaid kõike, mis on seotud kinnisvaraga.


Millised ootused Sul alguses olid ja kuidas on tegelikkus nendele ootustele vastanud või neist erinenud?

Arvan, et EstateGurus alustades oli mul asjade seisust üsna realistlik vaatepilt. Mul on pangandussektori taust ja olen näinud selle valdkonna kõiki aspekte eri rollide ja tasandite vaatenurgast. Olin osalenud ühe panga digitaalses ümberkujundamises, mis samuti pakkus ainulaadseid võimalusi nende teemade mõistmiseks.

Kui ma EstateGurus tööle hakkasin, oli meil alles väike tiim (12 inimest), ja ma teadsin, et mingit selget struktuuri ega süsteemi paigas polnud. Seega ootas ees rohkesti arendamist. Üks lihtne näide: ma pidin ise tegelema sellega, kuidas ma tööle asun, planeerima tutvumiskoosoleku, selgitama, kes ma olen ja mida tegema tulin, ning seejärel korraldama üks ühele kohtumisi teiste töötajatega. Nüüd on meil põhjalikult läbi mõeldud kolmenädalane tööleasumisprotsess, buddy-süsteem, lisaks kõik muu, et toetada uute inimeste võimalikult sujuvat tööle asumist. Kui me alustasime 12 inimesega ja nüüdseks oleme ligi kümme korda kasvanud, siis muidugi on oluliselt muutunud ettevõtte struktuur ja seeläbi ka kõik protsessid.

Me käime selle ütluse järgi, et „kui kõik tundub olevat kontrolli all, siis sa lihtsalt ei liigu piisavalt kiiresti“. Kasv on käinud meiega kaasas kõigis aspektides ja see ongi asja juures kõige lõbusam. Ehitada midagi nullist üles, viia ettevõte 500 inimeseni, siis 1000 inimeseni, muuta organisatsioon veel rahvusvahelisemaks, veel tehnoloogiapõhisemaks – ka need olid ju põhjused, miks ma EstateGurusse tööle tulin. Et saaksin rakendada oma varasemaid kogemusi ja suudaksin võtta kõik hea, mida olin selleks ajaks õppinud (ja vältida kõike seda, millest ma teadsin, et see ei toimi ja seda saaks paremini teha), ja teha seda EstateGurus veelgi paremini. Ma ütleksin, et need on endiselt kõige olulisemad põhjused, miks teised väga andekad inimesed EstateGuruga liituvad – võimalus tegutseda iseseisvalt, rakendada oma oskusi kasvavas ettevõttes, kasutada tehnoloogiat (automatiseerimine ja skaleerimine on kõigi meie tegevuste keskmes), laieneda edasi uutesse riikidesse. Kõik need asjad on ühelt poolt suured väljakutsed, aga teisalt ka motiveerivad ja inspireerivad. Me ehitame kõik koos midagi olulist ja rahvusvahelist.


Millist nõu Sa annaksid nüüd iseendale sel ajal, kui Sa ettevõttes alustasid?

Ole veelgi täpsem selles suhtes, mis asju sa teed ja millele ütled ei. Vahel tahan endiselt osaleda kõigis meie ettevõtte aspektides, nagu ma tegin alguses (kui ma veel tegelesingi kõigega). Edu võti on fookuse hoidmine ja prioriteetide seadmine.


Kas EstateGurus töötamine on Sulle midagi õpetanud või muutnud mingil viisil Sind või Su suhtumist oma töösse?

Kahtlemata. Meil töötab nüüd rohkem kui 110 inimest 17 rahvusest ja nende töökohad asuvad Helsingis, Manchesteris, Tallinna peakontoris, Riias, Vilniuses, Berliinis ja Amsterdamis. Ettevõte on juba tohutult kasvanud ja seeläbi tuleb ka endal nii inimese kui ka juhina kasvada. Sa muudad ja uuendad protsesse pidevalt. See, mis toimis 25 inimesega, ei pruugi toimida 110 inimesega.

Läbivaks teemaks tundub siin olevat suhtlemine, kommunikatsioon. Sa pead tegema seda väga hästi, nii inimesena kui ka ettevõttena. Ja kui inimesi tuleb aina rohkem juurde, pead aina enam hoolitsema ettevõtte kultuuri eest – pead hoidma ja säilitama seda põhilist ja olemuslikku, mis on juba edu toonud, aga samuti veidi arenema, et kohaneda rahvusvahelise töökorraldusega. Uued inimesed toovad kaasa uusi ideid ja töövõtteid ning see on väga lahe, sest niimoodi õpid uusi asju ja näed teistsuguseid perspektiive.

Ettevõtte jaoks on väga oluline läbipaistvus, mis on meil lausa DNA-s. Mulle tundub, et aastate jooksul olen ka ise muutunud avatumaks. Oskan paremini anda konstruktiivset tagasisidet, aga ka räägin vabamalt meie visioonist ja plaanidest, sellest, kus meie ettevõte on ja kuhu me tahame jõuda. Ja kahtlemata tekib arusaam, et juhina pead sa tegema rohkem. Nii et ma ütleksin, et olen õppinud rohkem aitäh ütlema (aga kindlasti on ka selles valdkonnas veel arenguruumi).