Juhend: kuidas seadistada personaalset strateegiat

IS 1200x675 EST 1

Investeerimisstrateegiad on Auto Investi uus arenguetapp, mis pakub Estateguru platvormi kasutajatele kolme erinevat strateegiat automatiseeritult investeerimiseks. Kui tasakaalustatud ja konservatiivne strateegia on juba paika sätitud nii, et need sobiksid vastavalt riskialtima ja -pelglikuma investori vajadustele, siis personaalne strateegia annab võimaluse häälestada parameetreid nii, et need peegeldaksid just nimelt Sinu investeerimisstiili. Selles juhendis käsitlemegi põhjalikumalt personaalset strateegiat ja selle seadistamist.

Vali personaalne strateegia

Personaalse strateegia valimiseks pead kõigepealt oma kontole sisse logima. Seejärel liigu lehele „Investeeri“ ja klõpsa valikule „Minu strateegia“, nagu näed all oleval pildil.

InvesteerimisStrateegiad

Vali personaalne strateegia, klõpsates „Vaata täpsemalt“, nagu all näidatud.

Vali strateegia

Nüüd on juba Sinu otsustada, milliste parameetrite järgi Sa määratled projekte, kuhu Su raha automatiseeritult investeeritakse. Järgnevalt vaatame iga parameetrit täpsemalt.

Parameetrite kohandamine
Personaalne strateegia
Üldised seaded

Intressimäär. Liuguri abil saad valida minimaalse intressimäära, mida soovid saada laenudelt, kuhu oma raha paigutad. Need laenud, mille intressimäär on Sinu määratust väiksem, jäetakse kõrvale. Nii et kui valid siin 10%, siis investeeritakse Sinu raha ainult laenudesse, mis pakuvad 10% või sellest kõrgemat intressimäära.

Laenuperiood. Liuguriga saad määrata ka maksimaalse tagasimakseperioodi laenudele, mida soovid rahastada. Kõrvale jäetakse kõik laenud, mille tagasi maksmise aeg on pikem kui Sinu määratud periood. 

Riigid. Siin saad valida riigid, kuhu sooviksid automatiseeritult investeerida. Estateguru platvormil avaldame praegu Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Hollandi, Portugali, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriigi projekte. Kui Sa eelistaksid mõnele nendest turgudest mitte investeerida, siis võta rippmenüüs vastava riigi nime eest linnuke ära.

Laenutüüp. Estateguru pakub laenuvõtjatele võimalust valida sildlaenu, ärilaenu ja arenduslaenu vahel. Sina saad teha valiku, kas soovid rahastada neist laenutüüpidest ühte, kahte või kõiki kolme. Selleks pead lihtsalt tegema linnukese eelistatud variandi või variantide ette.

Laenutüüp

Tagasimakse viis. Selle sättega määratletakse, millise maksegraafikuga laenudesse Sa soovid investeerida. Saad teha valiku, et investeerid kõigisse laenudesse, täisbullet-laenudesse (mille puhul tehakse suur makse tähtaja lõpus), bullet-laenudesse (sh annuiteetgraafikuga) või siis ainult bullet-laenudesse.

LTV. LTV ehk laenu ja tagatisvara suhtarvuga mõõdetakse laenu väärtust protsendina kinnisvaratagatise väärtusest. Üldiselt on nii, et mida väiksem on LTV suhtarv, seda väiksem on ka risk. Siin saad valida LTV maksimaalse protsendi ehk piirmäära. Kui mõne meie platvormi projekti eeldatav LTV (selle projekti kõigile etappidele) on Sinu lävendist kõrgem, siis jäetakse see projekt kõrvale.

Rohkem infot ja selgitusi LTV kohta leiad meie postitusest „Puust ja punaseks – Etapiviisilised laenud ja LTV suhtarv.

Max investeeringusumma ühe laenu kohta. Siin määratakse maksimaalne summa, mis ühte laenu investeeritakse. Palun pane tähele, et kui Sinu kontol on siin märgitud summast vähem vaba raha, siis seda ei investeerita, vaid loetakse ootel olevaks, kuni laekub lisavahendeid.

Tagatis. Siin saad valida, kas investeerid esimese järjekoha ehk esimese järgu hüpoteegiga projektidesse või teise järgu hüpoteegiga projektidesse. Juhul kui laenuvõtja peaks jääma maksejõuetuks ja seejärel müüakse tagatis enampakkumisel maha, on esimese järgu hüpoteegi omanikel saadud tulule eelisõigus. Teise järgu hüpoteek annab õiguse müügist saadavale tulule alles pärast seda, kui esimese järgu hüpoteegi omanikele on kogu võlgnevus tasutud.

Rohkem infot esimese ja teise järgu hüpoteekide kohta leiad meie juhendist „Puust ja punaseks: tagatud ja tagamata laenud“.

Luba refinantseerimislaenud. Siin saad valida, kas soovid investeerida ka meie platvormi refinantseerimislaenudesse. Refinantseerimisega on tegu siis, kui olemasolev võlakohustus asendatakse uuega, millel on teistsugused tingimused ja teistsugune intressimäär. See kehtib ainult nende laenude refinantseerimisel, mille on algselt väljastanud Estateguru, mitte pankade või muude finantsasutuste poolt väljastatud laenude refinantseerimise puhul.

Etapiviisilised laenud
Etapiviisilised laenud

Luba etapiviisilised laenud. Kui valid siin „Jah“, siis saab Investeerimisstrateegiate funktsioon investeerida samasse projekti selle arendamise eri etappides. Palun pane tähele, et kui jätad „Jah“ valimata, siis ei tähenda see etapiviisiliste laenudega projektide kõrvale jätmist, vaid seda, et Sa investeerid iga projekti puhul ainult ühte etappi.

Max investeeringumaht sama laenu etappidesse. Kui oled teinud valiku, et investeerid etapiviisilistesse laenudesse, saad siin määrata kogusumma, mille soovid ühte projekti üldse kokku investeerida. Investeerimisstrateegiad ei investeeri ühtegi projekti suuremat summat kui siin määratud.

Laenuvõtja

Max investeering sama laenuvõtja laenudesse. Juhtudel, kui üks laenuvõtja taotleb rahastust mitmele projektile, piirab see parameeter ühe laenuvõtja laenudesse investeeritud kogusummat kõigi tema taotletud laenude lõikes. Saad valida, kas investeerida ühe laenuvõtja kõigisse laenudesse või määrata kogusumma, millest rohkem ühe laenuvõtja kohta ei investeerita.

Vahendite jaotamine

Investeeri praegu avatud laenudesse. Kui valid siin „Jah“, siis alustab Investeerimisstrateegiate funktsioon Sinu kriteeriumitele vastavatesse avatud laenudesse investeerimist kohe, kui strateegia on aktiveeritud ja rahalised vahendid olemas. Investeeritakse ka nendesse laenudesse, mis avaldati enne seda, kui Sa Investeerimisstrateegiate funktsiooni käima panid. Kui valid „Ei“, rahastatakse ainult neid Sinu kriteeriumitele sobivaid laene, mis avaldatakse pärast seda, kui oled Investeerimisstrateegiad aktiveerinud.

Investeeri kõik vabad vahendid. Kui valid „Jah“, siis investeeritakse kõik Sinu vabad vahendid, seda isegi juhul, kui need jäävad ühte laenu investeeritava summa piirist allapoole. Teine variant on valida summa, mille Sa hoiad investeerimata.

Kui oled personaalse strateegia parameetrite kohandamise lõpetanud, siis näed ülevaadet, kui paljud laenud oleksid viimase kuue kuu jooksul Sinu kriteeriumitele vastanud, ning prognoosi selle kohta, kui palju sobivaid laene tuleb järgmisel kuul ja kui palju raha Sul on eeldatavasti võimalik selle aja jooksul investeerida. Leiad selle info samalt lehelt natuke altpoolt (vt pilti).

Aktiveeri personaalne strateegia

Strateegia aktiveerimiseks loe kõigepealt läbi kasutajatingimused ja nõustu nendega, tehes linnukese vastavasse ruutu. Seejärel klõpsa lihtsalt nuppu „Rakenda strateegia“. Ilmub uus kastike, kuhu pead sisestama oma parooli. Kui oled Investeerimisstrateegiate funktsiooni lubanud ja Sinu kontol on raha olemas, siis ongi kõik nüüd valmis. Kui midagi on jäänud tegemata, siis registreeritakse strateegia „ootel“ seisundisse, kuni Sa selle tehtud saad.

Kui Sul peaks vahel tekkima küsimus, miks Sinu kontolt ei ole ühte või teise projekti automaatselt investeeritud, siis näed selle põhjust või põhjuseid laenuprojekti lehelt.

Investeeringut ei tehtud