Kas investeerimine ühisrahastusplatvormil laenudesse on turvaline?

P2P-Kredite

Nagu iga investeeringu puhul, on ka laenudesse investeerimise puhul hädavajalik enne oma suure vaevaga teenitud raha mängupanekut kõiki riske tundma õppida. Sama oluline on, kuidas platvormid ise hindavad, haldavad ja presenteerivad neid riske laenuandjale. Vaatleme kahte peamist riskide kategooriat, mis seonduvad isikutevahelisi laene vahendavate platvormidega ja erinevaid võimalusi, mida platvormid nende maandamiseks kasutavad.

Inimeselt-inimesele-laenamine (peer-to-peer lending) on finantsmaailmas suhteliselt uus nähtus, kuid ta on tulnud, et jääda. Sellest mudelist on võita nii investoritel kui ka laenuvõtjatel – esimestel kõrgem tootlus ja teistel paindlikumad tingimused juhtudel, kui traditsioonilisemad rahastamisvormid pole kättesaadavad.

Kuid kõik mis hiilgab, pole alati kuld. Võib-olla loed seda artiklit, sest oled lasknud ennast veenda tagatistel, kaitseklauslitel või muudel turundustrikkidel, mis võivad jätta mulje, et mõni platvormil pakutav laen on kindel edulugu. Tegelikkuses on investeeringud alati seotud riskiga ja laenuvõimalused ning platvormid lähenevad neile erinevalt.

EstateGuru meeskond, kus on esindatud nii laialdane kinnisvaraarenduse kui ka finantssektori kogemus, teab seda suurepäraselt. Nende teadmiste pinnalt oleme välja arendanud oma riskihindamise ja -maandamise metoodika, mis on siiani osutunud väga tõhusaks. Mõnes mõttes isegi liiga tõhusaks – meie tootlus on nii hea, et mõned inimesed ei julge seda uskuda. Et eelpool öeldut õigustada, läbipaistvuse huvides ja ehk ka selleks, et mõnda kahtlejat veenda, analüüsime siinkohal kaht peamist inimeselt-inimesele-laenamisega seotud riskide kategooriat ning anname nõu riskide maandamiseks.

Platvormirisk

Iga investori õudusunenägu oleks siseneda kontole ja avastada, et seda ei eksisteeri enam. Unusta kasum – mis Sinu investeeringust üldse saanud on? Kas investeeritud summat on võimalik tagasi saada ja kas kedagi üldse huvitab? Teenuse pakkujat ei ole võimalik tabada. Alati on oluline lugeda platvormi kasutustingimusi ja tuvastada ohumärgid, näiteks ettevõtte õigus muuta tingimusi, sellest eelnevalt teatamata ja nõusolekut küsimata. Kontrollige ka järele, kas tingimustes on punkt, mis kinnitab, et investori raha ei kuulu platvormi vara hulka, ning kui te seda ei leia, siis on see ilmselge ohu märk. Asjakohaste regulatsioonide ja läbipaistvuse puudumine annab võimaluse pettusteks või lihtsalt ebasobilikuks käitumiseks. Regulaarselt tuleb esitada ka põhjalikke finantsaruandeid.

Uuri, mis saab juhul, kui platvorm peaks pankrotistuma, tee taustauuring platvormi omanikule ja tippjuhtkonnale, et veenduda, kas nad on minevikus näidanud ennast ausast küljest. Varasem seotus finantsrikkumistega on märk, mis hoiatab, et Sa ei pruugi olla heades kätes. Investeeringu turvalisus peaks alati olema olulisem kui tootlus. Kui platvorm väidab midagi, mis tundub liiga hea, et tõsi olla, siis see tõenäoliselt nii ka on.

EstateGuru on kinnisvarainvesteeringute vahendaja ja ei halda kasutajate vara. Investeerimislepingu sõlmivad laenuvõtja ja investor, EstateGuru annab lihtsalt võimaluse tehingu toimumiseks. Kui EstateGuru peaks pankrotistuma, määratakse platvormi rolli täitma lepinguline investeeringute haldaja. Ka kõige halvemal juhul säilib investoritel ligipääs oma rahale.

EstateGuru juhid kuuluvad Eesti kogenumate kinnisvaraarendajate hulka.  Ettevõtte asutaja Marek Pärtel on kinnisvarasektoris tegutsenud alates 2002. aastast ja juhtinud arendus- ja investeerimisprojekte kogu Euroopas. Ta on ka Eesti juhtiva terviklike elurajoonide arendaja Invego kaasasutaja. Meie juhtkonda kuuluvad suurepärase mainega finants- hindamis- ja kinnisvaratipud kogu maailmast, kes töötavad viies erinevas riigis. Sinu raha on kindlates kätes.

Laenuvõtjaga seotud risk

Kõige silmatorkavam risk ühisrahastatavate laenude juures on iga laenuga kaasnev võimalus, et võlgnik ei tasu intresse õigeaegselt või jätab üldse laenu tagastamata. Turvalise investeeringu leidmine on alati olnud keeruline. Tõsi on ka see, et mida atraktiivsem tundub potentsiaalne tootlus, seda suurem on võimalus seda tegelikult mitte kunagi teenida. Platvormid hindavad võimaliku laenuvõtjaga seonduvat riski lähtuvalt enda poolt määratud kriteeriumidest.

Kuigi krüptovaluutad ja NFTd tunduvad hetkel moes olevat, on investeerimisel projektidesse, mille tagatisvara ületab projektiga seotud ideede väärtust, väga selged eelised. Füüsiline vara tagatisena suurendab kindlustunnet eriti seetõttu, et rahavoo suunamiseks loodud ettevõtted või bitcoin võivad suvalise säutsu tulemusel väärtust kaotada, kinnisvara väärtus jääb üldiselt püsima.

EstateGuru kaudu rahastatavad projektid on tagatud esimese järgu hüpoteegiga. Potentsiaalsete laenuvõtjate tausta kontrollitakse ja nad peavad vastama rangetele kriteeriumitele. Mõõdetakse nende finantstervist ja koostatakse põhjalik taustauuring, mis hõlmab varasemaid edulugusid ja selle olemasolul, ka äriplaani. Kuna tegeleme kinnisvaraga tagatud laenudega, hindame ka kinnisvaratagatise asukohta, turuväärtust, hindamisakti koostamise metoodikat ja kinnisvaraga varem toimunud tehingute hindasid.

Rakendame traditsioonilise panganduse krediidimenetlust, mida toetab ja kiirendab kaasaegne tehnoloogia. Uurime ka sõltumatuid allikaid ja hoiame kontakti ehitusjärelevalve teostajatega. EstateGuru pühendunud töötajad viivad projekti lõppemiseni läbi regulaarseid kohapealseid kontrolle. Kõik see lubab hinnata projekti kiiremini ja põhjalikumalt. EstateGurus ei tule juhatus kokku kord nädalas, et järgmist investeeringut kaaluda, rahastame projekte platvormi kaudu igapäevaselt. 

Meie ranged hindamiskriteeriumid tagavad, et seda läheb vaja harva, kuid juhuks, kui laenuvõtja satub laenu tagastamisel raskustesse, on EstateGurul kiire ja tõhus laenu tagasisaamise protsess. Kõigepealt anname endast parima, et jõuda sõbralikult kokkuleppele. Kui laenuvõtja igasugusest koostööst keeldub, lõpetame lepingu ja alustame vara realiseerimisega, et investorid oma investeeringud võimalikult kiiresti tagasi saaksid.

Teine iseenesestmõistetav tõde nii elus kui ka investeerimises on, et kõiki mune ei ole mõistlik ühte korvi panna. EstateGuru annab investoritele võimaluse mitmekesistada oma portfelli nii laenutüüpide (arendus-, sild ja ärilaen) kui ka geograafiliste piirkondade osas (tegutseme hetkel Eestis, Lätis, Leedus, Hispaanias, Soome, Portugalis ja Saksamaal). Investeerimine erinevat tüüpi ning erineva tagatisvaraga laenudesse minimeerib kontsentreerumisest tulenevat riski, samas kui geograafiline mitmekesisus vähendab turuga seotud makromajanduslikke ja poliitilisi riske. Kuid isegi nende meetmete juures soovitame hajutada oma portfelli ka väljaspool EstateGuru platvormi ja ühisrahastuslaene. See peaks olema osa Sinu portfellist, kuid mitte kogu portfell. Hajuta, hajuta ja veelkord hajuta oma riske!

Täiendava kaitsena turu kõikumiste vastu kasutab EstateGuru LTV-suhtarvu (loan-to-value). Meie ajalooline keskmine LTV on alla 60%, mis tähendab, et selleks, investorite raha löögi alla satuks, peab tagatisvara väärtus langema rohkem kui 40% võrra. Madala LTV rakendamine, turgude kaalutletud valik ja pühendunud spetsialistide kogemusele toetumine annavad võimaluse platvormi kasutajate vara kaitsta ning säilitada meie ajaloolist keskmist tootlust, mis on pisut üle 11%.

Oluline on taaskord rõhutada, et ühelgi investeeringul ei ole garantiid. Arvata, et miski on kindel, oleks naiivne. Soovitame olla ka ise hoolikas ning enne investeerimist kõik põhjalikult läbi kaaluda. Ärge investeerige kunagi rohkem, kui olete valmis kaotama ja olge pigem ettevaatlikud. Kui teil on meile küsimusi, oleme alati teie jaoks olemas.

EstateGuru Platvormi kaudu laenu andmisega kaasneb investeerimisrisk. Kuigi riskide maandamiseks antakse Platvormil vahendatud laenu üksnes kinnisvara tagatisel, ei garanteeri see siiski teie rahaliste vahendite osalist ega täielikku tagasisaamist. Laenulepingute sõlmimine toimub iga investori ja laenusaaja vahel individuaalselt, kusjuures EstateGuru vahendab investorite nimel laenu laenusaajale. Soovitame enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerida professionaalse nõunikuga.