Investorite küsitluse tulemused, aprill 2020

Aprillis viisime EstateGuru platvormi investorite seas läbi küsitluse, et koguda neilt tagasisidet. Meie jaoks on äärmiselt oluline, et EstateGuruga liitunud rohkem kui 48 000 investorit tunneksid end platvormil investeerides mugavalt ning jagaksid meiega oma mõtteid ja ideid.

Kui Sa ei ole veel meie regulaarsetest küsitlustest osa võtnud, siis tee seda kindlasti järgmisel korral. Nii saad mõjutada seda, milliseks EstateGuru kujuneb, ning aitad meil kohandada platvormi arendusplaani investorite vajaduste järgi.

Loe edasi ning saad teada, millised olid viimase küsitluse tulemused.

Investorite usaldus

Küsitlusest selgus, et 67% investoritest hindab usaldust EstateGuru vastu kümne palli skaalal hindega kaheksa või rohkem. Ainult 0,8% vastajatest andis hindeks vähem kui viis. Suurepärane on tõdeda, et investorid usaldavad meid ka kriisi ajal.

Usalduse suurim märk on see, kui soovitad EstateGuru ka sõbrale, ning siin saime taas kord kõrgeid hinnanguid. 85% meie kasutajatest andis kümne palli skaalal hinnanguks seitse või enam, mis näitab, et nad soovitaksid EstateGuru oma sõbrale. Tasub meeles pidada, et kui Sa jagad oma unikaalset soovituskoodi, saate nii Sina kui ka Su sõber mõlemad osa EstateGuru soovitusboonusest.

Platvormi info

Kuigi EstateGuru regulaarseid laenuportfelli ülevaateid ning auditeeritud aastaaruandeid teab 75,8% vastajatest, siis sooviksime, et see number oleks 100%. Meie eesmärk on olla läbipaistev igas ärivaldkonnas ning usume, et see info on kõigile investoritele oluline. Kui soovid EstateGuru laenuportfelliga sügavuti tutvuda, on Sul võimalik alla laadida terve meie laenuraamat.

Investorite tagasiside ja meie vastus

Üks küsitluse olulisemaid osi oli meile see, kus investorid said jätta kommentaare ning anda tagasisidet oma sõnadega. Saime rohkesti soovitusi, kuidas muuta paremaks Auto Investi funktsiooni. Kuna see on investorite jaoks oluline tööriist, seadsime selle uuendamise endale prioriteediks. Nüüd võimaldab Auto Invest määrata kontol oleva miinimumsumma, mida automaatselt ei investeerita. Selle summaga on võimalik teha käsitsi investeeringuid või hoopis summa välja võtta. Uuendasime ka disaini ning lisasime võimaluse valida, millistesse riikidesse soovid investeerida. Järgmiseks soovime investoritelt teada, kas neile pakuks huvi Auto Investi kasutamine järelturul.

Lisaks muutsime Auto Investis LTV kriteeriume. Need muudatused jõuavad platvormile kohe, kui tehniline pool saab valmis.

Jagame siin paari kommentaari meie investoritelt. Nagu ikka, vastati küsimustele anonüümselt.

* „Suurepärane, jätkake samas vaimus, olete kriisiga hästi toime tulnud! (Saatke sõnum tervele meeskonnale edasi.)“

* „Olete üks ainukesi platvorme, keda kriisiajal usaldan ning kuhu teen endiselt sissemakseid. Enamik väljakandeid teistelt ühisrahastusplatvormidelt lähevad aktsiaportfelli suurendamisele.“

* „Oleks suurepärane, kui võimaldaksite automaatse sisselogimise mitmel seadmel korraga. Tüütu on kogu aeg uuesti sisse logida. Samuti oleks hea, kui saaks kiirelt ülevaate laenudest, kuhu oled investeerinud, kuid mis on endiselt avatud. Tahaks näha, kui palju aega on laenu sulgemiseni jäänud ning kui palju on summast puudu.“

* „Ma ei teadnud varem seda, et EstateGuru jagab auditeeritud majandusaasta aruandeid. Vaatan need üle ja võin hiljem oma investeerimisstrateegiat EstateGuru platvormil muuta. Aitäh, et seda küsitlust teete!“

* „Austan järjepidevat läbipaistvuse kasvatamist ning loodan, et EstateGurust saab minu peamine alternatiivsete kinnisvarainvesteeringute sooritamise koht. Kavatsen oma osalust selles sektoris järgneva 1–3 aasta jooksul kasvatada.“

Aitäh kõigile, kes küsitluses osalesid! Hindame teie tagasisidet ning kasutame seda EstateGuru platvormi arendamisel.