EstateGuru platformi uuendused

EstateGuru igapäevatöös on mitu paralleelset olulist valdkonda – investorid ja laenuvõtjad, kellele suunatud fookus on vaieldamatult esiplaanil. Lisaks toimub aga igapäevane töö veebilehe infotehnoloogia poolega, et tagada platvormi igapäevane toimimine, turvalisus ning pidev areng efektiivsuse ja kasutajamugavuse tõstmiseks. Järgnevalt tutvustame platvormi hiljutisi uuendusi, mis loodud just selle eesmärgiga.

Turvalisus

Veebipõhise investeerimisplatvormi põhiline märksõna nii platvormi haldajate kui kasutajate poolel on turvalisus ning selle tagamine. Seetõttu on EstateGuru lisanud platvormi kasutajatele kaks varianti turvalisuse tõstmiseks. Investoritele on antud võimalus konto sätete alt määrata täiendav tehingute kinnitamise võimalus SMS-i teel(kaheastmeline kinnitamine). See tähendab, et konto turvalisuse tõstmiseks saab investor võtta endale täiendava kohustuse kinnitada iga tavapäraselt parooliga kinnitatav tehing ka SMS-i teel saadetava koodiga. Sel viisil väldib investor konto ligipääsu kaotamise korral pahatahtlikke tehinguid. Kaheastmelise verifikatsiooni võimalust saab kasutajakontole rakendada veebilehe kasutaja sätete alt.

Turvalisuse tõstmiseks on loodud täiendav verifikatsiooni võimalus ka laenuvõtjatele. Nimelt on nüüdsest laenuvõtjatel laenu kinnitamiseks kaks võimalust – tavapärasele parooliga kinnitamisele on lisatud võimalus kinnitada laen ka Mobiil-ID’ga. Tulevikus võib oodata muudatust, millega kaotatakse ära laenu parooliga kinnitamise võimalus ning laenuvõtjatel on laenu kinnitamisel valik ID-kaardi ning Mobiil-ID vahel. Muudatuse eesmärk on vältida pahatahtlikke tehinguid ning ühtlasi panna täiendav kohustus laenuvõtjale, et vältida hilisemaid vaidlusi laenude rahastamise osas. Sellega kaob ära tulevikus võimalus, et laenuvõtja juhatuse liiget võib esindada kolmas esindusõiguslik isik ning laenu peab alati kinnitama juhatuse liige.

Kasutajamugavus

Käesolevate uuenduste raames on olulist rõhku pandud ka platvormi kasutajamugavuse tõstmiseks. Esiteks on loodud jagatud kontode rakenduse juurde tehingute tegemise funktsioon, mis tähendab, et jagatud konto omanikul on võimalus lisaks tehingute vaatamisele neid ka teha, kuid seda ainult juhul kui talle on antud vastav volitus. Seeläbi antakse võimalus näiteks investeerimishalduritele või ühe pere liikmetele teha sama konto alt tehinguid. Eelkirjeldatud võimalust saab rakendada platvormil sisse logides vahelehe „Jagatud kontod“ alt. Funktsiooni rakendamist kirjeldab üksikasjalikult varasemalt avaldatud postitus.

Lisaks on täiendatud ka kasutajate poolt palju positiivset tagasiside saanud Auto Invest funktsiooni. Nimelt on Auto Invest rakendamise puhul loodud täiendav kriteerium, mille algusel saavad investorid valida, kas nende investeeringuid tehakse esimese või teise järgu hüpoteegi tagatisel väljastatavatesse laenudesse. Samas on lisatud ka täiendav portfelliülevaade investeeringute lehele, kust avaneb investoritele kiire ülevaade oma vabade vahendite, teenitud tulu ja laenu põhiosajäägi kohta.

Kui eelmisel kuul lisati platvormile laenude uuenduste sektsioon, kus jagatakse informatsiooni laenu arengute kohta, siis käesoleva muudatusega oleme lisanud ka uuenduse teavituse. Investoreid teavitatakse kõikidest nende investeeringutega seotud laenude muudatustest ning iga uuenduse korral ilmub vastav märge platvormil sisse logides üles paremale nurka. See tagab, et investoritele antakse alati kiirelt ning adekvaatselt informatsiooni võimalike hilinemiste, muudatuste või varajase tagasimaksmise kohta.

EstateGuru meeskond töötab igapäevaselt, et tagada platvormi pidev areng ning et tulla vastu kasutajate soovidele. Meeskond ootab alati tagasisidet platvormi otsestelt kasutajatelt, et muuta platvormi kasutamine veelgi mugavamaks ning arusaadavamaks!