EstateGuru auditeeritud aastaaruanne 2019

Aasta 2019 oli EstateGuru jaoks murranguline – tehti palju olulisi platvormi arendusi ning nägime enneolematut uute investorite ja laenumahtude kasvu.

Selleks, et olla vastavuses meie enda avatuse ja läbipaistvuse standarditele, on aastaaruanne auditeeritud Ernst & Young audiitorite poolt ning annab põhjaliku ülevaate EstateGuru finantstulemustest ja sellest, kuidas me oma äri edendame. 

Teiste oluliste 2019. aasta edulugude seas oli järelturu lansseerimine, investorite kogukonna enam kui kahekordistamine ning laenude rahastamise rekordkuu septembris, mil rahastasime laene summas 9.6 miljonit eurot.

TUTVU AASTAARUANDEGA SIIN