EstateGuru alustas esimese ebaõnnestunud laenu tagatisvara realiseerimisega

EstateGuru võttis oma kontrolli alla tegevusajaloo esimese ebaõnnestunud laenu tagatisvara ja on tänaseks algatanud selle realiseerimise, et tagastada projekti investoritele kogu nende raha.


Oktoobris lõppes EstateGuru platvormil Tallinnas Toome puiestee eramu 224 000 euro suurune arenduslaen, mille laenuvõtja ei suutnud õigeaegselt investoritele vahendeid tagastada. EstateGuru tegevjuhi Mihkel Stammi sõnul on vastavalt EstateGuru kasutajatingimustele välja kuulutatud avalik enampakkumine, mida korraldab ning viib läbi kohtutäitur. Tagatisvara müügi alghind on 313 280 eurot ning oksjoni algus kuupäevaks on määratud 14.11.2017. Oksjonile pandava vara – Nõmme linnaosas 1577 m2 suurusel kinnistul paiknev 544,7 m2 ruutmeetri suuruse üldpinnaga lõpetamisjärgus eramu – turuhind on ERI Kinnisvara hindamisakti kohaselt 440 000 eurot. Oksjon on üleval siin.

“Toome puiestee projekt on esimene kord kui oma kolmeaastase tegutsemise ja 220 väljastatud laenu puhul peame tagatisvara realiseerima hakkama, kuid hea on see, et meie riskijuhtimismudel toimib ja investorite huvid on kaitstud. Kogu protsessi vältel on EstateGuru esindajad olnud laenuvõtjaga pidevas kontaktis, sealjuures on laenuvõtja väga koostööaldis ning tal on võimalus enne oksjoni lõppu oma võlgnevus kustutada ja kontroll vara üle taastada,“ selgitas Stamm.

Mihkel Stammi sõnul tuleb esimese default-laenu valguses eriti teravalt välja asjaolu, miks EstateGuru väljastab laene ainult kinnisvara tagatisel. “Meie tänase portfelli puhul on tagatise väärtuse ja laenusumma suhe keskmiselt 58%. Laenuvõtja maksejõuetuks osutumisel on võimalik tagatise müügist saadavate tulude arvelt investorite vahendid tagasi maksta. Antud laenu puhul oleme teavitanud EstateGuru tagatisagenti ja protsessijuhtimise on üle võtnud kohtutäitur,” selgitas ta.

Toome puiestee arenduslaen väljastati platvormil 28. oktoobril 2015 ning laenu finantseerisid 294 investorit. Laenu tagatisteks on lõpetamisjärgus eramu Nõmme linnaosas, 6,26 ha kinnistu Keila vallas ning 6,31 ha kinnistu Keila vallas.

 

Kuidas toimub täitemenetluse korras tagatisvara müümise protsess?

Avalik oksjon toimub kohtutäituri poolt läbiviidava avaliku enampakkumisena www.oksjonikeskus.ee veebikeskkonnas algusega 14. november 2017. Oksjonile registreerimiseks on huvilistel aega 20 kalendripäeva. Alates 21. päevast on huvilistel aega pakkumiste tegemiseks 5 tööpäeva. Tagatisvara kohta täiendavat infot saab e-posti teel aadressil buroo.sepp@taitur.net ning antud meiliaadressi kaudu on võimalik leppida kokku aeg ka tagatisvaraga koha peal tutvumiseks.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab end Oksjonikeskuse veebikeskkonnas kasutajaks registreerima ning maksma tagatisraha 5000 euro ulatuses, mis tagastatakse enampakkumise mitte võitnud isikutele enampakkumise lõppemisele järgneval päeval.

Kui oksjon on edukalt lõppenud ning parima pakkumise tegija on välja selgitatud, tehakse kohtutäituri poolt kinnistusraamatusse vastavasisuline avaldus. Viiakse läbi omanike vahetus ning tagatisvaralt eemaldatakse mistahes keelumärgid ja piirangud. Kõik tehingu rahalised vahendid liiguvad läbi kohtutäituri arvelduskonto ning pärast enampakkumise lõppu on ostjal aega 15 päeva ostusumma ülekandmiseks.

Kui oksjon ei osutu edukaks ehk oksjoniprotsessi käigus ei leita tagatisvarale ostjat, pannakse tagatisvara kohandatud alghinnaga uuesti oksjonile, sealjuures rakenduvad samaväärsed perioodid (20 kalendripäeva oksjonipakkumisega tutvumiseks ning registreerimiseks, alates 21. päevast 5 tööpäeva pakkumiste tegemiseks). Juhul kui laenuvõtja tasub kogu kogunenud võla EstateGuru pangakontole enne oksjoni lõppu oksjon peatub.

Et tutvuda lähemalt EstateGuru ebaõnnestunud laenu haldamise protseduuridega, lugege ettevõtte eelnevat vastavasisulist blogipostitust.

 

Artiklit täiendati 21.11.2017: 
Laen tagastati investoritele 21. novembril 2017 koos kõikide intresside, viiviste ja hüvitistega. Laenu kogutootluseks kujunes 13,72%.