Mis juhtub kui ilmneb laenuvõtja maksejõuetus?

Laenuvõtja maksejõuetuse ilmnemine ei ole tavapärane, kuid sellega tuleks mistahes laenudesse investeerimisel arvestada. Anname teile ülevaate, kuidas EstateGuru meeskond võimalike probleemidega tegeleb.

Kahjuks tuleb ette olukordi, kus ettevõtete äriplaanid ei laabu planeeritult. Käesoleval hetkel oleme suutnud EstateGuru platvormil laenuvõtjate maksejõuetust ja “laenude riknemist” vältida ning seda tänu kahele asjaolule:

  1. Põhjalik taustauuring iga investeerimisobjekti, laenuvõtja ja äriplaani osas
  2. Läbipaistev ja selge ülevaade investoritele kõikide investeerimisobjektide kohta

EstateGuru rakendatav kontroll ettevõtja äriplaanide osas, tagatise nõue ja piisav likviidsus ei paku investoritele mitte ainult meelepärast tootlust, vaid veel enamgi- aitavad minimeerida kaotust võimaliku maksejõuetuse korral. Loe edasi “Mis juhtub kui ilmneb laenuvõtja maksejõuetus?”

Investeering laenudesse vs omakapitali – kumba eelistada?

Kuigi nii investeering laenu kui ka omakapitali võib genereerida suurepärast tootlikkust, kaasnevad mõlema meetodiga eripärad, mis võivad muuta ühe meetodi investorite silmis teisest meelepärasemaks.

Suurema osa investeeringutest võib jaotada kas laenu- või omakapitaliinvesteeringuks. Omakapitaliinvesteeringu puhul ostab investor vara ning investeeringu tootlikkus on seotud selle vara “soorituse” ning arenemisega. Laenudesse investeerides laenab investor vahendeid kas eraisikule või ettevõttele. Laenudesse investeerimise korral on tootlikkus otseselt seotud laenuvõtja edu ning sooritusega.

Investeering omakapitali

Investeeringut omakapitali peetakse tavapäraselt kõrgema riskiastmega ning sellest tulenevalt pikaajaliselt kõrgema tootlikkusega investeeringuks. Seetõttu on investorid valmis paigutama vahendeid omakapitali, selle asemel, et investeerida (teoreetiliselt) turvalisematesse laenupõhistesse investeerimisvõimalustesse.

Omakapitaliinvesteeringute hulka kuuluvad:

  • Aktsiad/osakud
  • Ettevõtted
  • Kinnisvara
  • Fondid

Mitmed kinnisvarainvesteeringute projektid väljenduvad omakapitaliinvesteeringutes. Sellise stsenaariumi puhul saab investorist kindla kinnisvara osanik, sealjuures on osakute arv proportsionaalne tehtud investeeringu suurusega. Investeeringu tootlikkus tuleneb kinnisvara üüritulust (maha arvestada võimalikud vahendustasud). Investorid ostetakse kinnisvara müügi korral maha, sealjuures säilib müügiga võimalus teenida täiendavalt kui müügihind osutub ostuhinnast kõrgemaks. Samas, säilib ka võimalus kaotada osa algsest investeeringust.

Laenudesse investeerimine

Laenudesse investeerimist peetakse madalama riskiastmega ning seetõttu ka mõnevõrra madalama tulususega investeerimismeetodiks. Küll aga peavad pikaajaliste ning madala tulususega laenude investorid pidama meeles peidetud aspekti, milleks on inflatsioon.

Laenupõhiste investeeringute hulka kuuluvad:

  • Kogumiskontod
  • Ühisrahastusplatvormid
  • Võlakirjad

Laenudesse investeerides on investor juriidiliselt vaid laenuandja ning mitte tagatisvara omanik nagu omakapitaliinvesteeringu puhul. Laenu tulusus on fikseeritud vastavalt laenuinfos sätestatud intressimäärale ning tavapäraselt on laen kinnisvaraga tagatud, nii ka EstateGuru platvormil. Laenuinvesteeringute puhul on investoritel laenuvõtja maksevõimetuse ning vara realiseerimise korral eelisõigus. Õige objekti valiku korral on võimalik ka lühiajaliste vahenditega teenida tagatud investeeringutelt suurepärast tootlust.

Kumb investeering on Sinule sobilikum?

Nii omakapitali- kui ka laenuinvesteeringutel on positiivseid ja negatiivseid külgi, mida investorid peaksid jälgima ning hindama vastavalt oma portfellile.

Omakapitaliinvesteering

Positiivne:
Puudub investeeringu tulususe limiit- Omakapitaliinvesteeringutel on kõrgem tulususe potentsiaal ning intress on seotud projekti edukusega, mistõttu puudub intressipotentsiaali ülempiir.

Negatiivne:
Kõrgem riskiaste – Omakapitaliinvesteeringutega kaasneb kõrgem risk. Investorid on teisel järjekorrakohal kui ilmneb laenuvõtja maksejõuetus ning toimub vara likvideerimine. Lisaks peavad investorid arvestama, et sarnaselt tulususe ülempiiri puudumisele võib projekt osutuda ka edutuks, mistõttu võib tulusus olla oodetust oluliselt madalam.
Pikk periood – Omakapitaliinvesteeringute puhul on investeeringu periood laenuinvesteeringutega võrreldes oluliselt pikem. Investeeringuga seotud periood võib venida ka viie või enama aasta pikkuseks, mis on oluline aspekt otsuse tegemisel, kui investor on huvitatud investeeringute kõrge likviidsuse säilitamisest.

Laenuinvesteering

Positiivne:
Lühike – Laenuinvesteeringuid seostatakse enamasti arendusprojektidega, mistõttu on laenuinvesteeringutega kaasnev periood tavapäraselt lühiajaline. See on ideaalne lahendus investoritele, kes ei ole huvitatud oma raha pikaajalisest paigutamisest.

Vähendatud risk – Laenuinvesteeringute struktuuri tõttu lasub investoritel võrreldes omakapitaliinvesteeringutega madalam risk. Kinnisvaraga tagatud laen pakub investoritele täiendavat kindlustunnet laenuvõtja maksejõuetuse korral, kuna investoritel säilib võimalus vara realiseerida ning vältida investeeringu kaotamist.

Stabiilne sissetulek – Laenuinvesteeringud on intressimaksete ja maksegraafikute poolest etteaimatavad ning investor saab oma rahavoogusid planeerida. Kuigi iga investeering on erinev, ei ole ebatavaline teenida ka laenuinvesteeringutelt 8%-12% tulusust, näiteks ühisrahastusplatvormide kaudu.

Negatiivne:
Piiratud intressitulu – Laenuinvesteeringutega kaasneb madalam risk, kuid ka intressimäär on fikseeritud. Investorid peavad olema kindlad valmisolekus loobuda turvalisema investeeringu nimel kõrgema tulususe potentsiaalist.

Kokkuvõte

Kuigi omakapitaliinvesteering võib tihti olla ajendatud emotsionaalsest otsusest toetada väikeettevõtete õitsemist, võib sama öelda ka laenuinvesteeringute kohta. Mõlemad investeeringud on vahend aitamaks kaasa majanduskasvule nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Iga investeeringuga kaasneb teatav riskimäär, kuid investorite ülesanne on määratleda, millise riskimääraga nad rahul on ning kas nad võivad seda endale lubada. Seetõttu otsustavad mitmed investorid mitmesise portfelli kasuks, kust ei puudu ei laenu- ega ka omakapitaliinvesteeringud.

Ühisrahastuses investeerimine – Investorite meelespea 2017

Ühisrahastus ei ole enam uus moodus investeerimiseks, kuid väiksema kogemusega investoritel, kellel on plaan oma raha kinnisvara ühisrahastusplatvormidesse paigutada, tasub siiski olla teadlik üldistest tavadest ning riskidest.

Loe edasi “Ühisrahastuses investeerimine – Investorite meelespea 2017”

Investeeringute hajutamine

Reklaamide võlumaailmas kujutatakse investeerimist tihti nagu põnevat sõitu ameerika mägedel. Tere tulemast reaalsesse maailma, mis on märksa hallim ja argisem – investeerimine on reeglina pikk protsess. Siin tuleb vältida mööda tuiskavaid ronge, mitte rõõmsalt neile peale hüpata, ning maandada liigseid riske, mitte neid otsida. Ja selle strateegia keskmeks on investeeringute hajutamine.

Jaotades investeeringud erinevate sularahavahendite, võlakirjade, aktsiate, kinnisvara ja derivaatide vahel, väldivad investorid kõige ühele kaardile panekut. Kohe selgitame, miks.

Loe edasi “Investeeringute hajutamine”