Alternatiivsed rahastusmudelid lisavad hapnikku majanduse vereringele

Marek Pärtel, EstateGuru kaasasutaja ja CEO 

Elus on mustrid ja teekonnad ning väga oluline on igal ühel leida oma. Kui sa need leiad, siis loksub kõik paika. Minu tööalane kirg viimase kuue aasta jooksul on olnud muuta finantsüsteemi, aidates väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel ellu viia nende unistusi ja plaane ning anda igale inimesele võimalus jõuda finantsvabaduseni lähemale kinnisvarasse investeerimise abil.

Loe edasi “Alternatiivsed rahastusmudelid lisavad hapnikku majanduse vereringele”

Hoolitseme Sinu investeeringute eest ka keerulistel aegadel

Nagu kõik teised maailma inimesed, jälgime ka meie EstateGurus praegu tähelepanelikult äärmuslikke abinõusid, mida meie valitsused rakendavad selleks, et oma riigi majandust kaitsta. Pole mingit kahtlust, et elu muutub kogu planeedil, ja meie anname oma parima selle heaks, et elu muutuks paremaks.

Loe edasi “Hoolitseme Sinu investeeringute eest ka keerulistel aegadel”

Ülevaade Saksamaa kinnisvaraturust

Saksamaa on maailma suuruselt kolmas eksportija, eurotsooni suurim majandus ja üks madalaima töötuse määraga riike maailmas. Pingete tõttu rahvusvahelises majanduses ja struktuurimuutuste tõttu riigi majanduses on Saksamaa majanduskasv alla 1% ja see lähiaastatel ei muutu. Töötuse määr on viimastel aastatel püsinud madalal (3,4% 2019. aastal). Töötingimuste halvenemist pole oodata, kuna oskustöölisi napib ning tööaeg on paindlik.

Kuigi nõrk globaalne majanduskasv on mõjutanud Saksamaa tööstustoodangut, siis laienemisele orienteeritud raha- ja fiskaalpoliitika toetavad kasvu. Samal ajal toetab nõrka välisnõudlust suurenev sisenõudlus. Erasektori tarbimine kasvab, kuna fiskaalpoliitika ja palgakasvu tagajärjel on tõusnud leibkondade sissetulek. Olenemata aeglustuvast majanduskasvust oli Saksamaa tarbijate kindlustunne 2019. aastal kõrgel tasemel. Ehitussegment on jäänud robustseks ning kindlaks. Vähenev erasektori kinnisvarainvesteeringute arv 2019. aasta teises kvartalis oli enamjaolt ajutine ning soodsad ilmastikutingimused võimaldasid talvel suuremat ehitustegevust ning uusi kinnisvaraarendusi on lähiajal tulemas mitmeid.

Loe edasi “Ülevaade Saksamaa kinnisvaraturust”

Ühisrahastusplatvormid ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele kaasaaitamine on oluline osa usaldusväärse finantssüsteemi ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks. EstateGuru, tegutsedes mitmes Euroopa riigis ning laienedes ka uutele turgudele, peab rahapesu tõkestamise võitlusesse panustamist väga tähtsaks ülesandeks oma äritegevuses. Selleks, et olla ühisrahastusplatvormina jätkusuutlik, luua usaldust ja teenindada kliente maailma eri piirkondadest, on rahapesu tõkestamiseks vajalike meetmete rakendamine hädavajalik.

Loe edasi “Ühisrahastusplatvormid ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamine”

Miks me tugevdame maksete haldamist?

EstateGuru platvormiga on tänaseks liitunud enam kui 42 000 investorit ning me kasvame kiiresti. Meie investorid on pärit eri riikidest, seega tuleb meil arvestada mitmesuguste investoreid kaitsvate regulatsioonidega, mis seavad teenusepakkujatele piiranguid. Kuigi ühisrahastuses pole veel üleeuroopalist regulatsiooni, on meil siiski korralik ülevaade sellest, mis on „hea tava“ ning mida platvormidelt oodatakse. Need nõuded on:

  • investorite raha turvaline hoiustamine, teistest varadest eraldi
  • raha liikumise läbipaistvus ning jälgitavus
  • AML/KYC protsesside järgimine
  • maksete turvaliseks muutmine
Loe edasi “Miks me tugevdame maksete haldamist?”