Ühisrahastusplatvormid ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele kaasaaitamine on oluline osa usaldusväärse finantssüsteemi ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks. EstateGuru, tegutsedes mitmes Euroopa riigis ning laienedes ka uutele turgudele, peab rahapesu tõkestamise võitlusesse panustamist väga tähtsaks ülesandeks oma äritegevuses. Selleks, et olla ühisrahastusplatvormina jätkusuutlik, luua usaldust ja teenindada kliente maailma eri piirkondadest, on rahapesu tõkestamiseks vajalike meetmete rakendamine hädavajalik.

Loe edasi “Ühisrahastusplatvormid ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamine”

Miks me tugevdame maksete haldamist?

EstateGuru platvormiga on tänaseks liitunud enam kui 42 000 investorit ning me kasvame kiiresti. Meie investorid on pärit eri riikidest, seega tuleb meil arvestada mitmesuguste investoreid kaitsvate regulatsioonidega, mis seavad teenusepakkujatele piiranguid. Kuigi ühisrahastuses pole veel üleeuroopalist regulatsiooni, on meil siiski korralik ülevaade sellest, mis on „hea tava“ ning mida platvormidelt oodatakse. Need nõuded on:

  • investorite raha turvaline hoiustamine, teistest varadest eraldi
  • raha liikumise läbipaistvus ning jälgitavus
  • AML/KYC protsesside järgimine
  • maksete turvaliseks muutmine
Loe edasi “Miks me tugevdame maksete haldamist?”

Ühisrahastuse hetkeseis ja tulevik

Mihkel Stamm, FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juht ja EstateGuru tegevjuht

Ühisrahastus on kümne tegevusaasta jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Cambridge’i ülikoolis läbi viidud uuringust selgub muu hulgas, et alternatiivsete finantseerimise mahtude poolest elaniku kohta on Eesti Euroopa riikidest esimeste hulgas. Mahtude kõrval on meil eesmärk saada valdkonna liidriks ka kvaliteedi, stabiilsuse ja tehnoloogilise innovatsiooni osas.

Loe edasi “Ühisrahastuse hetkeseis ja tulevik”

Probleemsete laenude portfelli ülevaade

Siin on meie 2020. aasta esimene probleemsete laenude ülevaade, mis sisaldab nii eelmise aasta neljanda kvartali statistikat kui ka olulisi numbreid jaanuarist.

Seni on ühisrahastusplatvormid saanud toimetada majanduskasvu tingimustes ja mingit suuremat kriisi pole veel olnud. Tänaseks on aga Euroopas esimesed platvormid pankrotti läinud, samuti on kaotatud esimesed investorite rahad. Viimastel nädalatel on ka Eestis ilmsiks tulnud esimesed petuskeemid. Seetõttu on täna eriti olulised nii teadlikkus investeerimisega kaasnevatest riskidest ja nende hindamine kui ka platvormide ja projektide eelnev analüüs.

Loe edasi “Probleemsete laenude portfelli ülevaade”

Puust ja punaseks – Etapiviisilised laenud ja LTV suhtarv

Üks küsimus, mida EstateGuru investorid meile sageli esitavad, puudutab etapiviisilisi laene ja seda, kuidas need mõjutavad projekti laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu ehk LTV suhtarvu.

Loe edasi “Puust ja punaseks – Etapiviisilised laenud ja LTV suhtarv”