Alternatiivsed rahastusmudelid lisavad hapnikku majanduse vereringele

Marek Pärtel, EstateGuru kaasasutaja ja CEO 

Elus on mustrid ja teekonnad ning väga oluline on igal ühel leida oma. Kui sa need leiad, siis loksub kõik paika. Minu tööalane kirg viimase kuue aasta jooksul on olnud muuta finantsüsteemi, aidates väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel ellu viia nende unistusi ja plaane ning anda igale inimesele võimalus jõuda finantsvabaduseni lähemale kinnisvarasse investeerimise abil.

Kõik algas 2008. aastal, keset viimast suurt finantskriisi. Selle ulatust ja mõju kogu planeedile ei saa võrrelda praeguse kriisiga, kuid sellegipoolest avaldas ka toonane kriis tohutult suurt mõju sellele, kuidas finantsmaailm toimib. Kogesin seda kriisi omal nahal ja väga lähedalt. Nagu enamus tolle aja ettevõtjaid, jäin ka mina ilma enamus varadest, mis mulle tol hetkel kuulusid. Ameerika pangandusest alanud finantskriisiga lõpetasid ka Eesti turul tegutsenud pangad laenu andmise ning keeldusid ettevõtjatega mõlemapoolset lahendust soosivast koostööst. See oli ootamatu, sest nad lõpetasid peaaegu igasuguse äri finantseerimise.

Selles poolapokalüptilises maailmas oli ainuke võimalus oma varade päästmiseks ja uuesti vee peale tõusmiseks koostöö erainvestoritega. Siit sai alge erainvestoreid koondava platvormi loomiseks. Umbes viis aastat peale 2008 aasta kriisi, kui appi tulnud erainvestoritele olid võetud laenud kasumiga tagasi makstud ning Ameerikas ja UK-s esimesed kinnisvaraplatvormid lendu tõusnud, oli aeg küps- sündis EstateGuru – ikka selleks, et aidata ellu viia äriplaane ja unistusi, et aidata selliseid ettevõtjaid nagu ma ise.

Ma olen väga õnnelik selle üle, mida me tänaseks EstateGuruga saavutanud oleme. Eriti selle üle, et minu idee on innustanud ja inspireerinud paljusid ettevõtjaid kogu Euroopas. Veelgi enam – meie ettevõtet ja meeskonda usaldab rohkem kui 45 000 investorit üle maailma. Kõik me oleme osake sadade ettevõtjate edulugudest, mis on saanud teoks tänu EstateGurule. Oleme aidanud viia ellu äriplaane juba kuues riigis ja meie tehnoloogilise platvormi kaudu on tehtud enam kui miljon investeeringut kinnisvaraga tagatud laenudesse- sellest ei osanud 2013 kindlasti unistada.

EstateGuru ärimudel on algusest peale keskendunud ainult projektidele, millel on tugev esimese järgu kinnisvaratagatis.

Kinnisvara on midagi väga kindlat – sa saad seda näha, katsuda, kogeda, tunnetada. Inimestel on alati vaja kohta, kus peatuda, elada. Isegi kui nad mõnda aega ei reisi ega käi väljas. Kõigil on vaja oma kohta siin maal, oma kodu. Samal ajal põhineb aktsiate ja teiste väärtpaberite väärtus suuresti emotsioonidel – sa kas usud mõne ettevõtte ärimudelisse ja meeskonda või siis mitte.

EstateGuru stressitestid näitavad, et meie investorite portfellides on piisavalt varu, et keerulisemad ajad edukalt üle elada. Analüüsi kohaselt võivad investorid hakata kaotama investeeringute põhiosasid alles juhul, kui EstateGuru laenuportfelli probleemsete laenude osakaal ületab 30% ja me peame kinnisvaratagatised realiseerima vähema kui 60 protsendiga nende turuväärtusest. Täna on meie probleemsete laenude osakaal kogu hetkeportfellist 6%. Ligi 50% kõigist probleemsetest laenudest on tänaseks lahendatud ja tagasi makstud keskmise tootlusega 10,4%. EstateGuru ärimudel on seadistatud nii, et investorid teenivad ka keerulistel aegadel. 

Just seetõttu on meie keskmine laenu ja tagatisvara suhe (LTV) jäänud ajalooliselt alla 60%. Enamik meie laenutagatistest on seotud elamuasemesektoriga, mille puhul kriisi negatiivne efekt on madalaim, sest eluase jääb ikka kõigi inimeste esmavajaduseks. Meie laenuotsused on ja jäävad ka edasi konservatiivseks. EstateGuru riskiosakond teeb uute laenude tingimustesse täiendusi jooksvalt, kooskõlas majanduses toimuvaga.

Ühisrahastus kui ärimudel on end juba kümne aasta jooksul tõestanud. Sektor kasvab jõuliselt ning lisab majandusele likviidsust ka keerulistel aegadel. Pärast kriisi on ühisrahastus ja alternatiivne finantseerimine veelgi tugevamad. Minu prognoosi kohaselt kasvab alternatiivse finantseerimise osakaal kogu finantseerimisest nii kriisi ajal kui ka pärast seda,  seda kinnitab ka tänane institutsionaalsete investorite suur huvi meie poolt vahendatud laenudesse investeerimise vastu. EstateGuru platvormil on kõik eeldused olla ka Euroopa Liidu poolt majanduse elavdamiseks suunatud krediidi distributsioonikanaliks väikestele ja keskmise suurustele ettevõtetele.

Kokkuvõtteks. EstateGuru eesmärgiks on saada juhtivaks kinnisvara finantseerimist ning turvalisi kinnisvaraga tagatud investeerimisvõimalusi pakkuvaks turuplatsiks Euroopas, pidades silmas nii kvaliteeti, stabiilsust kui ka tehnoloogilist innovatsiooni. Julgustan teid meiega sellel teekonnal liituma ning võite olla kindlad, et kaitseme teie kapitali ja pakume tasakaalustatud atraktiivseid investeerimisvõimalusi ülima hoolikusega ka praegustel turbulentsetel aegadel. 

Tänud, et oled meiega sellel maailma paremaks muutval teekonnal!

Marek