2020. aasta ülevaade ja aastaaruanne

Nagu meil kui läbipaistvusele pühendunud ettevõttel tavaks on kujunenud, avaldame 2020. aasta aruande, mille on üle vaadanud välisaudiitor.

Heidame pilgu tagasi 2020. aastale, mis oli EstateGurule nii suurte väljakutsete kui ka suurepäraste saavutuste aasta. Soovi korral saad aruande alla laadida PDF-formaadis.

Tegevjuhi pöördumine

2020. aastal avaldas nii meie isiklikule elule kui ka ärikeskkonnale suurt mõju COVID-19 pandeemia. Ka EstateGuru pidi esimest korda sellise ootamatu olukorraga rinda pistma, ja me usume, et saime sellega väga hästi hakkama. Ma olen rõõmus ja uhke, et suutsime uuele majanduskeskkonnale nii kiiresti reageerida ning keerulise olukorra lõpuks oma kasuks pöörata. Ennekõike tegi see meie meeskonna veelgi tugevamaks.

Samuti olime tunnistajaks meie rahvusvaheliste investorite kogukonna suurele usaldusele – Seedrsi platvormil kapitali kaasamise kampaaniaga ületasime juunis oma 350 000-eurost eesmärki 261% võrra. Kampaania algas aprillis, COVIDi-kriisi kõige raskemal hetkel. Sellest voorust saadud vahendeid kasutasime kolmes strateegilises valdkonnas: geograafiline laienemine, ambitsioonika tehnoloogilise arendusplaani elluviimine ning kapitaliturgude ja institutsiooniliste investeeringute valdkonna arendamine. EstateGuru hakkas tegutsema Soomes ja Saksamaal, asutas Amsterdami kapitaliturgude meeskonna ning integreeris Lemonway maksete teenindamise platvormi.

Alternatiivse finantseerimise valdkond kasvab Euroopas kiiresti. Kõigi näitajate järgi kestab see kasv mudeli populaarsuse kasvades ja VKEde kapitalivajaduse suurenedes edasi. Näiteks finantseeris EstateGuru 2020. aastal 120,2 miljoni euro ulatuses laene ehk 50% rohkem kui 2019. aastal (80,3 miljonit eurot). Loodame, et meie toode on investoritele atraktiivne ka edaspidi, kui traditsiooniliste pangahoiuste intressimäärad jäävad püsima väga madalate ühekohaliste näitajate juurde.

Me jätkame oma missiooni pakkuda ühe platvormi kaudu kinnisvaralaene ja investeerimislahendusi nii üksikisikutele kui ka äriühingutele terves maailmas. Pühendume ambitsioonile suurendada finantseerimismahtusid 2025. aastaks 5 miljardi euroni, keskendudes geograafilisele laienemisele, tehnoloogilisele arengule ja institutsionaalsetele investoritele.

„Ma olen rõõmus ja uhke, et suutsime uuele majanduskeskkonnale nii kiiresti reageerida ning keerulise olukorra lõpuks oma kasuks pöörata. Ennekõike tegi see meie meeskonna veelgi tugevamaks.“

Marek Pärtel – kaasasutaja ja tegevjuht

EstateGuru missioon on muuta kinnisvaralaenud ja investeerimine kättesaadavaks kõigile ja terves maailmas.

EstateGuru visioon on pakkuda kinnisvaralaene ja investeerimislahendusi ühe platvormi kaudu nii üksikisikutele kui ka ettevõtetele üle kogu maailma.

Ärivaldkonnad

Müük

Kuigi olime seadnud endale 2020. aasta alguses väga nõudlikud eesmärgid, ei olnud me sarnaselt muu maailmaga COVID-19 kriisiks valmis. Tõstsime järsult intressimäärasid, kuigi see tundus tol hetkel julm. Andsime endast kõik, et tagada ettevõtte stabiilsus ja püüelda tipptaseme poole. Kliendid nõustusid meie tingimustega ja liikusid koos meiega edasi. Suvel mõistsid arendajad kiiresti, et nad seisavad silmitsi uue reaalsusega ja et niisama passida pole mõtet. Siis käivitasid nad taas paar kuud varem peatatud projektid ning hakkasid neid põhjalikult ette valmistama.

Kuna 90% EstateGuru laenumahust pärineb varasematelt klientidelt, olid uued tehingud kohe varnast võtta. Me ei pidanud otsima uusi tehinguid, vaid saime keskenduda püsiklientidele ja saavutasime häid tulemusi. Ma isiklikult arvan, et see oli meie eelmise aasta edu võti, mis hoidis meid elus ja andis hiljem veel hoogu juurde. See näitas ilmekalt, et oleme kuue aasta jooksul loonud väärtuspakkumise, mis on meie klientidele tõepoolest abiks. See on miski, mille üle ma olen väga uhke, ja loomulikult ei oleks me suutnud seda saavutada ilma meie erakordse meeskonnata.

2020. aasta lõpuks olime rahastanud seitsmes riigis 120 162 673 euro väärtuses laene. See on 50% kasv võrreldes 2019. aastaga, mil see näitaja oli 80 337 394 eurot. Laenumaht kasvas kuude lõikes keskmiselt 60%. See tähendab, et meie mahud kasvasid võrreldes eelmise aastaga keskmiselt 60% kuus.

Meie rekordkuu oli detsember 18 323 968 euro suuruse tulemusega ja halvim kuu aprill, kui tulemuseks jäi 4 102 889 eurot. See on 4,6-kordne vahe! 2020. aasta neljanda kvartali tulemused olid erakordsed. Selles kvartalis küündis maht ligi 50 miljoni euroni, samas kui esimese ja kolmanda kvartali tulemused olid vastavalt 27 ja 28 miljonit eurot.

„Lojaalsed ja rahulolevad kliendid mängisid meie eelmise aasta edus suurt osa. See tõestas, et oleme kuue aasta jooksul loonud väärtuspakkumise, mis on meie klientidele tõepoolest abiks.“

Daniil Aal – grupi müügijuht

Riskijuht

Jätkasime varasematel aastatel alustatud tööd, et saada tuleviku parimaks finantstehnoloogia ettevõtteks. Meie riskitiim sai 2020. aastal olulist täiendust mitme finantsvaldkonna spetsialisti näol, kes tõid meie ettevõttesse veelgi rohkem oskusteavet. Meeskond kasvab edasi ka järgmistel aastatel.

Teine oluline saavutus oli uue laenu- ja krediiditaotlussüsteemi väljatöötamine, mis toimib terves ettevõttes ja kõigis riikides. Uus süsteem tagab selle, et laenutaotlused saavad läbi vaadatud kiiresti, tõhusalt ja läbipaistvalt ning seda igal pool, kus me tegutseme.

Samuti jätkasime investeerimist tulevikku, mis loob tugeva aluse laenuportfelli kvaliteedi parandamisele ja valmistab äriühingu ette prognoositud kiireks kasvuks.

„Uutele turgudele sisenemisel ja äri Euroopasse laiendamisel jääb riskimeeskond ka edaspidi meie edu tugisambaks. Mul on väga hea meel, et meie meeskond areneb ja tulemused näitavad, et oleme oma tegevusvaldkonna tipus.“

Kaspar Kaljuvee – riskijuht

Investorid

Kuigi investorite käitumist mõjutas 2020. aasta esimesel kahel kvartalil COVID-19 pandeemia, saavutasime sellest hoolimata 2020. aasta lõpuks nii mahu kui ka uute investorite arvu poolest uusi kuurekordeid.

2020. aastal liitus meie investorite kogukonnaga 31 198 investorit, mis tähendab, et aasta lõpuks investeeris EstateGuru kaudu kinnisvaralaenudesse umbes 70 000 inimest.

2020. aasta teises kvartalis otsustas EstateGuru meeskond koroonaviirusest tingitud ebakindlusele vaatamata plaanidega jätkata. Käivitasime Seedrsi platvormil omakapitali kogumise kampaania, mis osutus väga edukaks. Nii meie senistel kui ka uutel Seedrsi kogukonna investoritel oli võimalik hakata aktsiainvestoriks ja osaleda EstateGuru eduloos. Ettevõtte kasvueesmärgi rahastamiseks koguti ligi miljon eurot.

2021. aastal keskendub ettevõte mitmele investorsuhete valdkonnaga seotud tootearendusele, mis algatati 2020. aastal. Me suurendame meeskonda ja valmistume uute toodete turule toomiseks.

„Pühendume 2021. aasta eesmärkide saavutamisele, sest näeme palju kasutamise ootel kapitali ning EstateGuru tuntuse ja mõju kasvu kõigil turgudel.“

Triin Jõeleht – investorsuhete juht

Laienemine ja äri arendamine

2020. aasta oli mitmel moel keeruline, kuid see andis meile ka küllaga põhjust uhke olla.Vaatamata üleilmse kriisi põhjustatud probleemidele suutsime äri märkimisväärselt kasvatada, lisasime oma meeskonda uusi olulisi liikmeid ja jätkasime geograafilist laienemist. Samuti parandasime tõhusust ning saavutasime oma eesmärgi olla kiired ja laiendada tegevust töötajate arvu liigselt suurendamata.

Üleilmsele kriisile ja sellele järgnenud majanduslangusele vaatamata kasvatasime müügimahtu 50% ja investorite arvu 51% võrra ning käivet 2,5 miljonilt 4,5 miljoni euroni. Lisaks laiendasime oluliselt geograafilist haaret: sõlmisime esimesed tehingud Rootsis ning hakkasime tegutsema Soomes ja Saksamaal. Riskiosakonna restruktureerimine andis kohe tulemusi, uus meeskond nõudis sisse kokku 5,22 miljoni euro väärtuses laene.

Äritõhususe poolest saime maitsta järjepideva töö vilju. Eelmise aastaga võrreldes verifitseerisime 1,5 korda rohkem kliente (21 000 vs 14 000) ja meie tunne-oma-klienti protsessid on nüüd täisautomaatsed.

„Olen ääretult uhke meie meeskonna ja selle üle, kuidas me COVID-19-st tingitud kriisiga toime tulime. Tegime kiiresti rea raskeid, kuid kokkuvõttes õigeid otsuseid ja see sillutas teed uute ärirekorditeni. Hakkasime ligi meelitama finantssektori parimaid talente, mis on tulevikuks hädavajalik ning aitab meil jõuda eesmärgini pakkuda ühe platvormi kaudu kinnisvaralaene ja investeerimislahendusi kogu maailma üksikisikutele ja ettevõtetele.“

Mihkel Stamm – äriprotsesside juht

Turundus ja kommunikatsioon

Alustasime strateegilise regulaarse kommunikatsiooniga 2019. aasta augustis, mil avalikustasime oma ambitsioonika plaani finantseerida aastaks 2025 5 miljardit eurot aastas. Oleme kasutusele võtnud samad printsiibid, mille järgi töötavad börsiettevõtted – avaldame kvartaalselt majandustulemusi, igakuiselt laenuportfelli ülevaateid, aastaaruanded on olulisel kohal meie avalikus kommunikatsioonis. Koos regulaarsete pressiteadetega ja muu kliendikommunikatsiooniga moodustab see olulisima osa meie brändi arendamisest. Kui ei ole usaldust, siis ei ole ka brändi, mida ehitada. EstateGuru ärimudel baseerub väga paljuski usaldusel ja kvaliteedil.

Otse loomulikult oleme ääretult uhked selle üle, kuidas rahvusvaheline meedia meid vastu on võtnud. EstateGuru nähtavus kasvas 700% võrreldes 2018. aastaga ning 366% võrreldes 2019. aastaga. Selliseid numbreid ei ole ma oma karjääri jooksul varem näinud. Samuti on meie osakaal (share of voice) võrdne meie ärimahtudega ning me paistame kenasti silma oma suurimate konkurentide kõrval.

Meie investorite kogukond on juba päris suur ning kogukondadel on suur mõju. Seega, on ääretult tähtis oma kogukonnaga suhelda ning kaasata neid erinevate tegevustega. See muudab kogu turundus- ja kommunikatsioonitöö nii palju rohkem tähendusrikkamaks. EstateGuru uutest investoritest 41% tuleb läbi soovituse. Meie eesmärk on seda protsenti hoida samal tasemel või pigem kasvatada. Suutsime 2020. aastal luua väga head sisu ja olla oma investoritele headeks partneriteks. Meie uudiskirja tellijate arv kasvas 134%, LinkedIni jälgijate arv 148%, Instagrami jälgijate arv 180%, Facebooki jälgijate arv 181%, jagamiste arv Facebookis kasvas 148% ja e-maile saatsime 111% rohkem kui 2019. aastal.

Kokkuvõttes, meie laenude kvaliteet, klienditoe professionaalsus ning lahkus, meie pühendumine aususele ja läbipaistvusele, teevad meie valdkonna töö niivõrd palju lihtsamaks ja efektiivsemaks. Investeeringud reklaamikampaaniatesse ei ole vajalikud, kui sinu klientide soovitused teevad selle töö ära.

Samuti on mul väga hea meel, et alustasime keskkonnaalase, sotsiaalse ja äriühingu üldjuhtimise (ESG) strateegia rakendamisega oma põhiprotsessides ning see on meie 2021. aasta arenguplaani keskne osa. See annab meile veel ühe suuna, et muuta äritulemused tähendusrikkamaks ja parandada meie kõigi elu emakesel Maal.

“Meie põhiülesanne turunduses ja kommunikatsioonis on tagada sõnumite ja lubaduste järjepidevus nii organisatsioonisiseselt kui -väliselt ning otse loomulikult koos kõikide teiste kolleegidega EstateGurus ja meie heade koostööpartneritega need lubadused ellu viia. Meie lojaalne ja õnnelik kliendibaas on meie parim turundus”.

Piret Reinsonturundus- ja kommunikatsioonijuht

Palju tänu, et leidsite aega tutvuda EstateGuru finantsnäitajate ja 2020. aasta kokkuvõttega.

Soovime tänada südamest kõiki oma investoreid ja laenuvõtjaid, kes on olnud COVIDi-kriisi aastal meiega, ning kõiki äripartnereid ja spetsialiste, kellega me koostööd teeme. Nüüdisaegset kinnisvaraplatvormi ei saa kujundada ilma kvaliteetsete partnerite ja parima meeskonnata.

Me jätkame oma missiooni pakkuda ühe platvormi kaudu kinnisvaralaene ja investeerimislahendusi nii üksikisikutele kui ka äriühingutele terves maailmas.

Lõpetuseks soovime juhtida tähelepanu mõnele tegurile, mis muudavad EstateGuru ainulaadseks, panevad meid edasi püüdlema ja aitavad meil maailma kõigi jaoks paremaks muuta:

  1. me keskendume digitaalsele laenuprotsessile jurisdiktsioonide üleselt segmentides, mida traditsioonilised panganduskanalid piisavalt ei teeninda;
  2. keskendume investeeringute väärtuse kaitsele ja esimese järgu hüpoteegiga tagatud investeeringutele;
  3. meil on palju korduvaid laenuvõtjaid ja investoreid ning tõendatud tipptasemel kliendikogemus;
  4. meil on tipptasemel tehnoloogia, mis aitab tagada tõhusa ja skaleeritava laenu- ja investeerimiskogemuse;
  5. oleme pühendunud aruandluse tippkvaliteedile ja läbipaistvusele;
  6. meil on kogenud juhtkond, kellel on rohkesti oskusteavet ja valdkondlik kogemus nii panganduses, varahalduses kui ka kinnisvara alal.

Soovi korral saad aruande alla laadida siit