EstateGuru sisenes Leedu turule!

Nüüdsest võid EstateGuru portaalis investeerida ka Leedu kinnisvaralaenudesse!

EstateGuru areneb pidevalt ning seda mitte vaid investorbaasi suuruse poolest. Alates märtsikuust on meie investoritel võimalus investeerida tagatud kinnisvaralaenudesse lisaks Eestile ja Lätile ka Leedu turul.

EstateGuru järjest kasvaval Leedu investorite kogukonnal on nüüdsest võimalus investeerida ka kohalikesse projektidesse. Tugev kohalik Leedu kinnisvaraturg on muutnud ühisrahastuse populaarseks nii Leedu investorite kui ka laenuvõtjate hulgas. Leedu turu küpsus ning tugev arusaam ühisrahastuse kontseptsioonist on loonud hea ärivõimaluse ka EstateGuru jaoks.

Leedu investeerimisvõimaluste avamine on tõend EstateGuru jätkuvast kasvust. Ettevõttena oleme alati pakkunud turvalisi investeerimisvõimalusi läbi kaasaegse tehnoloogia, ning teeme seda ka jätkuvalt, kuid käesoleva arengu raames oleme ühtlasi ka maailma ainus ühisrahastusplatvorm, mis pakub kinnisvaraga tagatud ärilaene juba kolmes riigis.

Tänasest saavad meie investorid hajutada oma portfelli juba kolme riigi vahel, kasutades selleks innovatiivset ühisrahastusplatvormi. Veelgi enam, EstateGuru Auto Invest funktsioon võimaldab investoritel vahendeid paigutada automaatselt, sealjuures suurepärastest võimalustest konkurentsi tõttu ilma jäämata. Lihtsalt öeldes, Auto Invest kindlustab, et investorite vahendid teenivad neile maksimaalselt tulu ning re-investeeritakse kontol seismise asemel.

Miks investeerida erinevate riikide laenudesse?

Investorid saavad vähendada portfelli riskiastet, hajutates oma investeeringuid erinevate riikide laenude vahel. Iga turu eripära ning tsükleid arvesse võttes aitab hajutamine kindlustada, et võimalikud kõikumised ei mõjuta sinu portfelli tervikuna ning investorid võivad saavutada sissetulekute stabiilsuse.

Kuigi piiriüleste investeeringute teostamisega võib kaasneda täiendav teadmatusest tulenev ebakindlus, siis reaalsuses on hajutamisest ning investeerimisvõimaluste suurenemisest tingitud projektide kvaliteedi tõus investorile kasulik.

Paljud investorid tunnevad ebakindlust rahvusvaheliste investeerimisvõimaluste ees, uskudes, et:

 • See on liiga keeruline
 • See on riskantne
 • Välismaised juriidilised protsessid on ebaselged
 • Turu tundmatusest tulenev risk
 • Kulukas

EstateGuru meeskond ei tee mistahes riigi laenudele taustauuringu ning kontrolli raames allahindlust ning kõik laenud on avalikustatud võrdsetele kvaliteedinõuetele tuginedes. EstateGuru spetsialistid hindavad igat laenutaotlust ning veenduvad, et väljastatava laenu võimalikud riskid on maandatud ning tagatisvara ja äriplaan on tugevad.

Kõlab hästi? Alusta juba täna vajutades siia.

Investeering laenudesse vs omakapitali – kumba eelistada?

Kuigi nii investeering laenu kui ka omakapitali võib genereerida suurepärast tootlikkust, kaasnevad mõlema meetodiga eripärad, mis võivad muuta ühe meetodi investorite silmis teisest meelepärasemaks.

Suurema osa investeeringutest võib jaotada kas laenu- või omakapitaliinvesteeringuks. Omakapitaliinvesteeringu puhul ostab investor vara ning investeeringu tootlikkus on seotud selle vara “soorituse” ning arenemisega. Laenudesse investeerides laenab investor vahendeid kas eraisikule või ettevõttele. Laenudesse investeerimise korral on tootlikkus otseselt seotud laenuvõtja edu ning sooritusega.

Investeering omakapitali

Investeeringut omakapitali peetakse tavapäraselt kõrgema riskiastmega ning sellest tulenevalt pikaajaliselt kõrgema tootlikkusega investeeringuks. Seetõttu on investorid valmis paigutama vahendeid omakapitali, selle asemel, et investeerida (teoreetiliselt) turvalisematesse laenupõhistesse investeerimisvõimalustesse.

Omakapitaliinvesteeringute hulka kuuluvad:

 • Aktsiad/osakud
 • Ettevõtted
 • Kinnisvara
 • Fondid

Mitmed kinnisvarainvesteeringute projektid väljenduvad omakapitaliinvesteeringutes. Sellise stsenaariumi puhul saab investorist kindla kinnisvara osanik, sealjuures on osakute arv proportsionaalne tehtud investeeringu suurusega. Investeeringu tootlikkus tuleneb kinnisvara üüritulust (maha arvestada võimalikud vahendustasud). Investorid ostetakse kinnisvara müügi korral maha, sealjuures säilib müügiga võimalus teenida täiendavalt kui müügihind osutub ostuhinnast kõrgemaks. Samas, säilib ka võimalus kaotada osa algsest investeeringust.

Laenudesse investeerimine

Laenudesse investeerimist peetakse madalama riskiastmega ning seetõttu ka mõnevõrra madalama tulususega investeerimismeetodiks. Küll aga peavad pikaajaliste ning madala tulususega laenude investorid pidama meeles peidetud aspekti, milleks on inflatsioon.

Laenupõhiste investeeringute hulka kuuluvad:

 • Kogumiskontod
 • Ühisrahastusplatvormid
 • Võlakirjad

Laenudesse investeerides on investor juriidiliselt vaid laenuandja ning mitte tagatisvara omanik nagu omakapitaliinvesteeringu puhul. Laenu tulusus on fikseeritud vastavalt laenuinfos sätestatud intressimäärale ning tavapäraselt on laen kinnisvaraga tagatud, nii ka EstateGuru platvormil. Laenuinvesteeringute puhul on investoritel laenuvõtja maksevõimetuse ning vara realiseerimise korral eelisõigus. Õige objekti valiku korral on võimalik ka lühiajaliste vahenditega teenida tagatud investeeringutelt suurepärast tootlust.

Kumb investeering on Sinule sobilikum?

Nii omakapitali- kui ka laenuinvesteeringutel on positiivseid ja negatiivseid külgi, mida investorid peaksid jälgima ning hindama vastavalt oma portfellile.

Omakapitaliinvesteering

Positiivne:
Puudub investeeringu tulususe limiit- Omakapitaliinvesteeringutel on kõrgem tulususe potentsiaal ning intress on seotud projekti edukusega, mistõttu puudub intressipotentsiaali ülempiir.

Negatiivne:
Kõrgem riskiaste – Omakapitaliinvesteeringutega kaasneb kõrgem risk. Investorid on teisel järjekorrakohal kui ilmneb laenuvõtja maksejõuetus ning toimub vara likvideerimine. Lisaks peavad investorid arvestama, et sarnaselt tulususe ülempiiri puudumisele võib projekt osutuda ka edutuks, mistõttu võib tulusus olla oodetust oluliselt madalam.
Pikk periood – Omakapitaliinvesteeringute puhul on investeeringu periood laenuinvesteeringutega võrreldes oluliselt pikem. Investeeringuga seotud periood võib venida ka viie või enama aasta pikkuseks, mis on oluline aspekt otsuse tegemisel, kui investor on huvitatud investeeringute kõrge likviidsuse säilitamisest.

Laenuinvesteering

Positiivne:
Lühike – Laenuinvesteeringuid seostatakse enamasti arendusprojektidega, mistõttu on laenuinvesteeringutega kaasnev periood tavapäraselt lühiajaline. See on ideaalne lahendus investoritele, kes ei ole huvitatud oma raha pikaajalisest paigutamisest.

Vähendatud risk – Laenuinvesteeringute struktuuri tõttu lasub investoritel võrreldes omakapitaliinvesteeringutega madalam risk. Kinnisvaraga tagatud laen pakub investoritele täiendavat kindlustunnet laenuvõtja maksejõuetuse korral, kuna investoritel säilib võimalus vara realiseerida ning vältida investeeringu kaotamist.

Stabiilne sissetulek – Laenuinvesteeringud on intressimaksete ja maksegraafikute poolest etteaimatavad ning investor saab oma rahavoogusid planeerida. Kuigi iga investeering on erinev, ei ole ebatavaline teenida ka laenuinvesteeringutelt 8%-12% tulusust, näiteks ühisrahastusplatvormide kaudu.

Negatiivne:
Piiratud intressitulu – Laenuinvesteeringutega kaasneb madalam risk, kuid ka intressimäär on fikseeritud. Investorid peavad olema kindlad valmisolekus loobuda turvalisema investeeringu nimel kõrgema tulususe potentsiaalist.

Kokkuvõte

Kuigi omakapitaliinvesteering võib tihti olla ajendatud emotsionaalsest otsusest toetada väikeettevõtete õitsemist, võib sama öelda ka laenuinvesteeringute kohta. Mõlemad investeeringud on vahend aitamaks kaasa majanduskasvule nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Iga investeeringuga kaasneb teatav riskimäär, kuid investorite ülesanne on määratleda, millise riskimääraga nad rahul on ning kas nad võivad seda endale lubada. Seetõttu otsustavad mitmed investorid mitmesise portfelli kasuks, kust ei puudu ei laenu- ega ka omakapitaliinvesteeringud.